Obsah

Historie kina:

Nevíme přesně, kdy a kde bylo v Heřmanově Městci uvedeno první veřejné biografické představení. Vůbec první písemně doložená zmínka o provozu biografu je však z roku 1913. Již na počátku tohoto roku bylo uděleno povolení k provozu putovního biografu v našem městě panu Jindřichu Kludskému tč. z Vápenného Podola. Představení se konala na náměstí před hotelem "Beránek".

Stále kino však ve městě bylo až o několik let později. Otevřeno bylo v roce 1922 v sále hotelu "U bílého beránka", kde je dodnes. Roku 1921 si tři váleční invalidé: truhlář František Boháč, klempíř Jindřich Krčmář a hostinský Rudolf Pospíšil vymohli od Zemského úřadu povolení a utvořili společnost, která založila "Bio invalidů". "S velikou námahou pak sehnali kapitál 60 tisíc a zakoupili promítací přístroj a 210 sedadel a v sále hotelu v prvním patře vytvořili biograf. Za veliké účasti občanstva bylo dne 1. ledna roku 1922 uspořádáno zahajovací představení. Vzhledem k tomu, že do té doby nebyl v Heřmanově Městci stálý biograf, těšil se mimořádnému zájmu občanů"

První zásadní změnou v biografu bylo zakoupení druhého promítacího stroje v roce 1931. Od tohoto roku se tedy mohla všechna filmová představení konat bez přestávek nutných pro výměnu jednotlivých dílů filmu.

V roce 1936 fungovalo v Heřmanově Městci také tzv. Vackovo zvukové lidobio. Jednalo se o pojízdný biograf, který jezdil po vesnicích a malých městech. Promítalo se údajně v sále Stejskalova "Hostince v lázních" v tehdejší Smetanově ulici.

V roce 1937 změnilo kino svého provozovatele. Dne 23. října 1937 zahájil v hotelu U bílého beránka svou činnost biograf místní Jednoty čsl. obce legionářské.

I na konci 30. let se těšilo kino velkému zájmu občanů. V předválečné době se v kině promítalo údajně denně kromě pondělí ve 20 hod., v neděli v 17 a ve 20 hod. V kronice města se píše: "Zvukové kino v Heřmanově Městci těší se velké přízni občanů. Podzimní sezóna byla zahájena dne 9. září (1939) českou veselohrou "U pokladny stál" s Vlastou Burianem v hlavní úloze. Hrálo se v sobotu v 18 a 20 hodin, v neděli v 10, 14, 17 a 20 hodin."

Po znárodnění v roce 1948 přešlo kino do majetku města a dostalo název Kino "Lichnice". Stejně jako dříve zůstal sál kina i v poválečných letech dějištěm některých kulturních a společenských akcí, přednášek a školení atd.

Sál v roce 1956V poválečných letech byl promítací sál také v pražském domově důchodců v zámku. Ve velké společenské místnosti se promítalo především pro místní obyvatele. Kromě zámku se promítalo také na faře. Vždy po bohoslužbě se děti přemístili na faru, kde jim byli promítány různé dětské filmy a staré grotesky.

V roce 1954 proběhla v kině první větší rekonstrukce. Po několik týdnů, kdy bylo kino uzavřeno, se stal náhradním prostorem sál restaurace "Eden". Hrálo se zde s přestávkami, neboť zde prý byl jen jeden promítací přístroj. Před rekonstrukcí byly v kině pod promítací kabinou také lóže pro různý počet diváků, kam prý se uchylovali hlavně mladé páry. Tyto balkony byly v tomto roce zrušeny. I po úpravách kina zde však zatím zůstali přemístitelné lavice, které se vždy při příležitosti konání zábavy či plesu vystěhovali.

Další a mnohem náročnější rekonstrukce proběhla v kině v roce 1972. Kino bylo upraveno do současné podoby, tzn. že byl v kině poprvé vybudován sklon podlahy, byla instalována pevně ukotvená sklápěcí sedadla, provedlo se obložení stěn a stropu atd. Do provozu bylo dáno nové kino se současným názvem "Mír" na počátku roku 1973. Slavnostní otevření se konalo dne 13. ledna 1973.
 

Letní kino v roce 1969Svou tradici mělo ve městě také letní kino, které bylo založeno na počátku 60. let. Nejprve se jednalo o kino putovní, kdy do města přijížděla maringotka s promítacími přístroji a promítalo se na provizorní plátno. V roce 1968 byla vystavěna konstrukce na plátno a budova promítací kabiny. Byli sem přivezeny odnímatelné lavičky ze spartakiády v Praze. V roce 1969 byla rekonstrukce letního kina ukončena a v červnu tohoto roku se začalo poprvé promítat ze stálé budovy na velké plátno.
Podle vzpomínek občanů se od počátku letní kino těšilo velkému zájmu. Často bylo v kině tolik návštěvníků, že museli sedět na zemi na bočních stráních. Do podoby, kterou znali občané města letní kino až do jeho uzavření v roce 1996 bylo kino upraveno v roce 1984. Z účelové statní dotace byly zakoupeny nové sklápěcí lavice.
Letní kino v zámeckém parku bylo odbornou i laickou veřejností obdivováno pro svou výhodnou polohu a technické parametry ( především velikost plátna ).
Do 90. let 20. století bylo také hojně navštěvováno diváky z města i okolí. V 90. letech, kdy se návštěvnost diváků v letním i stálém kině značně snížila, bylo letní kino stejně jako i v jiných městech odsouzeno k zániku. Od roku 1996 se zde nepromítá. V letech 2000 - 2001 byla zcela demontována konstrukce plátna s částí pódia a výrazně vykáceny stromy a hustý porost okolo celého areálu. Do budoucna pravděpodobně dojde s úplnému zrušení areálu, demolici promítací kabiny s rozvodnou a uvedení tohoto místa do původního stavu před vybudováním kina.

PromítárnaOd roku 1996 je stálé kino po několika letech provozu soukromé firmy opět v péči města. Udržuje si solidní návštěvnost srovnatelnou s průměrnou návštěvností v celé republice. Čas slávy kina a obrovské návštěvnosti je však již dávno pryč.

Od ledna 2001 je prodej vstupenek zajišťován počítačovým systémem pro řízení provozu kina od firmy Dispro Praha, který umožňuje mimo jiné rezervaci a předprodej vstupenek na celý měsíc.

Promítač pan MarekV roce 2002 si kino připomnělo významné výročí. Ve dnech 18. - 20. ledna 2002 proběhly v heřmanoměsteckém kině oslavy 80 let od jeho založení. Oslavy se konaly pod patronací starosty města JUDr. Výborného. Zlatým hřebem celé akce byl slavnostní večer dne 19. ledna, který se uskutečnil v sále kina od 18 hod. O zážitky např. z historických dokumentů o Heřmanově Městci z roku 1943 však nebyli ochuzeni ani ti, kteří přišly jindy v průběhu oslav. Celkem navštívilo v těchto dnech kino asi 350 lidí, v pondělí 21.1. se konala projekce archivních dokumentů s výkladem vedoucího kina a kronikáře města p. Janaty také pro žáky místní základní a zvláštní školy.

V roce 2006 bylo kino vybaveno videoprojekcí z DVD s prostorovým zvukem Dolby Digital 5.1, která přinesla mnohem širší možnosti promítání filmů. Projektor s rozlišením 1024x768 dpi byl využíván i pro pravidelné cestovatelské večery, projekce reklam atd. O rok později (v červnu 2007) se kino dočkalo také částečné rekonstrukce kinosálu, kdy se v rekordních 2 týdnech vyměnily podlahové krytiny, vymalovaly stěny a původních 165 sedadel bylo nahrazeno 110 novějšími sedadly (zakoupeno ve zrušeném kině v Luži) a přidáno bylo také 10 pohodlných VIP křesel se stolky, které se těší velkému zájmu diváků.

Od roku 2008 promítalo kino v lepší zvukové i obrazové kvalitě i 35 mm filmy. Ze zrušeného kina Sirius v Pardubicích byly zakoupeny novější promítací stroje MEO 5 XB a kino bylo vybaveno zvukovým procesorem Dolby Stereo SR pro projekci v prostorovém zvuku 4.1. Pro reprodukci zvuku jsou využívány již od roku 2006 nové kvalitní reproduktory Martin Audio a zesilovače Powersoft.
Pohodlná VIP křesla se stolečky v poslední řadě zaznamenala velký úspěch. Pro velký zájem byla v roce 2009 vybavena těmito křesly také předposlední (9.) řada.

Další velmi zásadní obměnou techniky byla digitalizace kina. Postupné rušení výroby klasických 35 mm kopií filmu mělo již v první polovině roku 2011 negativní dopad na programování filmů. V září 2011 město zakoupilo od firmy D-Cinema Praha nový digitální projektor NEC, procesor Dolby pro osmikanálový zvuk (Dolby digital 7.1), nové promítací plátno a další vybavení, díky kterému kino splňuje mezinárodní DCI standard. Filmy začaly být promítány ve vysokém rozlišení Full HD v zabezpečené digitální podobě. Pro přehrání filmu ze zaslaného disku je vždy nutný speciální klíč, který je generován speciálně pro náš přehrávač (DCI server). V kině je nyní možné promítat i digitální prostorové (3D) filmy, k jejichž sledování jsou nutné speciální 3D brýle. V našem kině jsme zvolili aktivní brýle značky Volfoni.

V květnu 2014 prošel stávající sál významnou rekonstrukcí. Vzniklo kompletně nové hlediště s moderními pohodlnými sedačkami. Došlo ke změně převýšení v sále, vybudováno bylo nové jeviště a stavební úpravy se nevyhly ani promítací kabině. Standardní kapacita sálu aktuálně činí 120 diváků.

Kino promítá zpravidla v úterý a ve středu od 19.30 hodin, v pátek a v sobotu také v 17.30 hodin. Sobotní odpoledne je věnováno také našim nejmladším divákům, kdy se uvádí zpravidla od 16 hodin pohádky nebo i divadelní představení pro děti. Dva čtvrteční večery od září do konce dubna patří pravidelným cestovatelským večerům.

 Prodej vstupenek je od ledna 2001 zajišťován počítačovým systémem pro řízení provozu kina od firmy Disdata Praha, který umožňuje rezervaci a předprodej vstupenek na celý měsíc, tisk jednotlivých i hromadných vstupenek na bianco formuláře a vede veškerou potřebnou provozní agendu kina. Od roku 2011 si mohou diváci zakoupit vstupenky také v předprodeji v městském informačním centru.

 

Vedoucím kina je od roku 1996 Dalimil Nevečeřal. V kině zajišťuje programování všech pořadů, prodej vstupenek, propagaci kina, přepravu filmů a mnoho dalších činností spojených s provozem kina.

Všichni jste srdečně zváni.

Dalimil Nevečeřal - vedoucí kina


  • Heřmanův Městec